PL | EN

INWESTOR ZASTĘPCZY / INŻYNIER KONTRAKTU

Przystępując do realizacji zamierzeń budowlanych, nie zdajemy sobie często sprawy z natłoku zagadnień, które spadną na nasze barki w trakcie procesu budowlanego. Musimy zmagać się z podejmowaniem decyzji od etapu projektowania, aż do uzyskania pozwolenia na budowę. Firma AMP Partners może jednak w tym pomóc, dzięki usłudze Inwestora Zastępczego.

W ramach powyższej usługi oferujemy:

  • Kontrole kosztów oraz terminowości wykonania robót
  • Monitorowanie, kontrole i nadzór postępu prac i jakości robót
  • Koordynacje spraw formalnych i administracyjnych
  • Przekazywanie Uczestnikom Inwestycji informacji projektowych i technicznych
  • Udział w negocjacjach i opracowaniu umów na dodatkowe usługi zlecane przez Inwestora w ramach realizacji Projektu
  • Egzekwowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej
  • Organizacje procesu otrzymania pozwolenia na użytkowanie

co zyskujesz?

Dzięki zatrudnieniu Inwestora Zastępczego, nie musisz być bezpośrednio zaangażowany w proces budowlany. Firma AMP Partners zajmie się wszystkimi koniecznymi obowiązkami, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie procesu i terminową realizację Inwestycji, zgodnie z przyjętymi założeniami.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w sprawie oferty?

Nasze realizacje

0

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lublinie

Zamawiający/Inwestor: MDR Lublin Krochmalna Sp. z o.o. 2023 – obecnie Zast

0

Farma wiatrowa

2021 – 01.2022 Inżynier Kontraktu 3 turbin

0

Realizacja centrum badawczo-rozwojowego

2019-2021 Zarządzanie inwestycją Wielobranżowy Nadzór Inwesto

0

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą

2019-2021 Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego Zarządzanie budową

0

Rozbudowa zakładu produkcji szyb zespolonych i przetwórstwa szkła

03.2020-02.2021 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Wielobran

0

Budowa budynku usługowo-handlowego w Warszawie

2019-2020 Prowadzenie budowy w systemie Construction Management P

0

Budowa 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Prace prowadzone pod nadzorem Konserwatora Zabytków. 08.2021 – obecnie