PL | EN

Nadzór Inwestorski

AMP Partners oferuje usługę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który sprawuje kontrolę nad przebiegiem realizacji budowy nie tylko w zakresie niezbędnym dla spełnienia wymogów prawa budowlanego lecz rozszerzonym o pełną kontrolę jakości i terminowości robót, poprawności wykonanych prac, zastosowanych materiałów czy technologii w celu pełnego zabezpieczenia interesów Inwestora na budowie.

Zapewniamy możliwość pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w następujących branżach:

  • Konstrukcyjno – budowlanej,
  • Architektonicznej,
  • Drogowej,
  • Mostowej,
  • Sanitarnej (wod-kan, gaz, HVAC),
  • Elektrycznej i teletechnicznej.

Zespół Inspektorów Nadzoru AMP Partners zapewni dbałość, o najwyższą jakość wykonawstwa oraz zgodność realizacji Inwestycji z zatwierdzoną dokumentacja projektową.

Nadzór BHP

Mając na uwadze wymagania Klientów dotyczące realizacji strategicznych zadań Inwestycyjnych w sposób zapewniający dbałość o bezpieczeństwo pracowników, osób trzecich, mienia oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego – proponujemy usługę dodatkowego, niezależnego inspektora nadzoru BHP.

Nasi inspektorzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz są czynnymi członkami Ogólnopolskich Stowarzyszeń Pracowników Służb BHP.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w sprawie oferty?

Nasze realizacje

0

Inwestycja Spod Igły i Nitki

  2022 – 2023 Zarządzanie Budową

0

Korty Tenisowe LEGIA TENIS & GOLF

Wymiana nawierzchni kortów tenisowych.   w trakcie Nadzór Inwe

0

Budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Krokusowej

  w trakcie Nadzór Inwestroski Powierzchnia zab

0

Re-aranżacji pomieszczeń biurowych w budynku biurowo – usługowym

System „Zaprojektuj i Wybuduj” 2022r. Re-aranżacja pomieszcz

0

Budowa zakładu produkcyjnego ONKO BCG

w trakcie Zarządzanie Budową Wielobranżowy Nadzór Inwestorski

0

Oświetlenie ozdobne w biurach Qualtrics

2022 montaż i dostawa oświetlenia ozdobnego

0

Magazyn wysokiego składowania

2020 – obecnie pełnienie funkcji Project Managera Wielobra

0

Realizacja centrum badawczo-rozwojowego

2019-2021 Zarządzanie inwestycją Wielobranżowy Nadzór Inwesto

0

Budowa obiektów magazynowo-produkcyjnych w Konstantynowie Łódzkim

2019-2020 Wielobranżowy Nadzór Inwestorski Certyfikacja BREAM P

0

Budowa obiektów produkcyjno-magazynowo-biurowych DC1 i DC2

2020 – 2021 Nadzór Inwestorski Wielkość

0

Budowa kompleksu trzech budynków handlowo-usługowych w Chorzowie

2019-2020 Wielobranżowy Nadzór Inwestorski Przeprowadzenie prze

0

Budowa obiektów produkcyjno-magazynowo-biurowych

2020-obecnie Wielobranżowy Nadzór Inwestorski W

0

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą

2019-2021 Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego Zarządzanie budową

0

Budowa apartamentów mieszkalnych

02.2021-2022 Nadzór Inwestorski K

0

Rozbudowa zakładu produkcji szyb zespolonych i przetwórstwa szkła

03.2020-02.2021 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Wielobran

0

Budowa budynku usługowo-handlowego w Warszawie

2019-2020 Prowadzenie budowy w systemie Construction Management P

0

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych

02.2021-2022 Nadzór Inwestorski Kra

0

Budowa budynku biurowego

2018-2019 Koordynacja Prac Najemców Nadzór Inspektorski nad pra

0

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zapolskiej

2020-2022 Pełnienie funkcji Wielobranżowego Nadzoru Inwestorski

0

Realizacja budynku biurowo–handlowo-usługowego Centrum Marszałkowska

2016-2018 Nadzór Inwestorski Administrowanie budową

0

Budowa biurowca klasy A

2018-2020 Wielobranżowy Nadzór Inwestorski Administracja Budowy

0

Budowa obiektu handlowo-usługowego Parku Handlowego w Opocznie

2020 – 2021 Wielobranżowy Nadzór Inwestorski

0

Budowa 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Prace prowadzone pod nadzorem Konserwatora Zabytków. 08.2021 – obecnie

0

Centrum Biznesu CENTAURUS

2020 – obecnie Zarządzanie Inwestycją Nadzór Inwestorski