PL | EN

Nadzór Inwestorski

AMP Partners oferuje usługę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który sprawuje kontrolę nad przebiegiem realizacji budowy nie tylko w zakresie niezbędnym dla spełnienia wymogów prawa budowlanego lecz rozszerzonym o pełną kontrolę jakości i terminowości robót, poprawności wykonanych prac, zastosowanych materiałów czy technologii w celu pełnego zabezpieczenia interesów Inwestora na budowie.

Zapewniamy możliwość pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w następujących branżach:

  • Konstrukcyjno – budowlanej,
  • Architektonicznej,
  • Drogowej,
  • Mostowej,
  • Sanitarnej (wod-kan, gaz, HVAC),
  • Elektrycznej i teletechnicznej.

Zespół Inspektorów Nadzoru AMP Partners zapewni dbałość, o najwyższą jakość wykonawstwa oraz zgodność realizacji Inwestycji z zatwierdzoną dokumentacja projektową.

Nadzór BHP

Mając na uwadze wymagania Klientów dotyczące realizacji strategicznych zadań Inwestycyjnych w sposób zapewniający dbałość o bezpieczeństwo pracowników, osób trzecich, mienia oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego – proponujemy usługę dodatkowego, niezależnego inspektora nadzoru BHP.

Nasi inspektorzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz są czynnymi członkami Ogólnopolskich Stowarzyszeń Pracowników Służb BHP.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w sprawie oferty?

Nasze realizacje