PL | EN

CERTYFIKACJA BREEAM, LEED

Możemy wyróżnić kilka systemów certyfikacji budynków m.in. amerykański LEED, brytyjski BREEAM oraz polski „ZIELONY DOM” wydawany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. Promują one rozwiązania przyjazne dla środowiska, w tym racjonalne zarządzanie zasobami w ramach budowy, oszczędność wody, wydajność energetyczną, selekcję materiałów i jakość mikroklimatu.

Certyfikacja BREEAM, LEED, „ZIELONY DOM” wpływa na:

  • Osiągnięcie niższych kosztów eksploatacji
  • Zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania, oświetlenia i chłodzenia
  • Podniesienie wartości obiektu w oczach najemców, użytkowników
  • Pozytywny wizerunek firmy

LEED i BREEAM są idealnym narzędziem pomiaru zrównoważonego rozwoju, dlatego oferujemy Państwu kompleksowe usługi dla certyfikacji LEED i BREEAM od fazy wstępnej, aż do budowy i oddania budynku. Usługi przez nas oferowane przeprowadzane są przez wykwalifikowane osoby z tytułami ekspertów BREEAM i LEED.

CHARAKTERYSTKA ENEGETYCZNA

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku to dokument, który określa jakość budynku lub lokalu pod względem zużywanej przez ten obiekt energii. Zużycie energii jest jednym z kluczowych czynników kosztów twórczych przy eksploatacji budynków. Dokument ten jest obowiązkowy dla każdego właściciela lub zarządcy budynku czy lokalu, który zechce go sprzedać lub wynająć.

AUDYTY ENERGETYCZNE

Firma AMP Partners ma w swojej ofercie usługę polegającą na przeprowadzaniu audytów energetycznych. Audyty te według Ustawy o efektywności energetycznej powinny być wykonywane co 4 lata i są obowiązkowe dla dużych przedsiębiorstw.

Audyt energetyczny zawiera:

  • ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w danym obiekcie
  • analizę ekonomiczno-energetyczną usprawnień w budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych

Każdy z wymienionych certyfikatów oraz dokumentów dotyczących energii zużywanej w budynku jest sporządzany przez osoby z dużym doświadczeniem. Pracownicy AMP Partners posiadają niezbędne szkolenia oraz są wpisani do centralnego Rejestru Osób Uprawnionych.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w sprawie oferty?

Nasze realizacje

0

Wykonanie certyfikatu energetycznego

2021 Certyfikacja  energetyczna PUM: 10 372 m2

0

Hala magazynowo – dystrybucyjna DHL – Logicor

2022 Certyfikacja  BREEAM Poziom certyfikatu:   GOOD

0

Hala produkcyjno-magazynowa BU02 w ramach centrum produkcyjno – magazynowo – logistycznego

2023 Certyfikacja  BREEAM Poziom certyfikatu:   VERY GOOD

0

Hala produkcyjno-magazynowa na terenie parku logistycznego PROLOGIS

2021 Certyfikacja  BREEAM Poziom certyfikatu:   VERY GOOD

0

Hala produkcyjno-magazynowa nr DC02

2021 Certyfikacja  BREEAM Poziom certyfikatu:   GOOD

0

Hala produkcyjno-magazynowa nr DC01

2020 Certyfikacja  BREEAM Poziom certyfikatu:   GOOD

0

Budowa obiektów magazynowo-produkcyjnych w Konstantynowie Łódzkim

2019-2020 Wielobranżowy Nadzór Inwestorski Certyfikacja BREAM P