PL | EN

Referencje

RYWAL Sp. z o.o. Sp. k.

„Nadzór nad inwestycja przeprowadzono z należytą starannością, rzetelnością, zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Zamawiającego oraz zawartą umową...” Zobacz całość

STOP SHOP Poland Sp. z o.o.

„Firma AMP Partners Sp. z o.o. wywiązała się ze zobowiązań umownych, świadczyła usługi z należytą starannością, w sposób profesjonalny...” Zobacz całość

LPP S.A.

„Nadzór nad inwestycja przeprowadzono z należytą starannością, rzetelnością, zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Zamawiającego oraz zawartą umową. W pełni możemy zarekomendować Firmę AMP Partners Sp. z o.o. jako solidnego partnera.” Zobacz całość

ALMA-ALPINEX S.A.

„Pracownicy firmy AMP Partners Sp. z o.o. udowodnili swoje wysokie kwalifikacje i zaangażowanie oraz pełen profesjonalizm przy realizacji zadania. Usługi objęte umową zostały wykonane należycie.” Zobacz całość

ASSET REAL Sp. z o.o.

„Kadra firmy AMP Partners Sp. z o.o. sumiennie wywiązywała się z powierzonych zadań co potwierdza ich wiedzę i doświadczenie...” Zobacz całość

CASTIM Sp. z o.o.

„Profesjonalizm zatrudnionego personelu, doskonały kontakt z Inwestorem i duże zaangażowanie zaowocowały dobrą współpracą i bezproblemowym odbiorem inwestycji.” Zobacz całość

CERRAD Sp. z o. o.

„Firma AMP Partners Sp. z o.o. wykazała wysoki poziom kompetencji i zaangażowania. Pracownicy wykonywali powierzone zadania zgodnie z Umową w sposób kompleksowy i rzetelny, spełniając w ten sposób oczekiwania Inwestora.” Zobacz całość

KaBo Sp. z o. o.

„Firma AMP Partners Sp. z o.o. zrealizowała swoje zadania z należytą starannością, wywiązując się z postanowień umownych. Cały zespół firmy był zaangażowany w powierzone obowiązki oraz wykazał się wysokim poziomem organizacyjnym...” Zobacz całość