PL | EN

NADZORY BANKOWE

Usługa Bankowego Inspektora Nadzoru skierowana jest do Klientów, którzy realizują inwestycje budowlaną z udziałem kredytu udzielonego przez instytucję finansującą.

W ramach usługi oferujemy:

  • wstępną analizę stanu formalno-prawnego inwestycji,
  • weryfikację budżetu,
  • sprawdzenie podpisanych umów na roboty budowlane,
  • analizę harmonogramów realizacyjnych i rzeczowo-finansowych,
  • merytoryczną kontrole dokumentów finansowych dostarczanych przez Wykonawców,
  • kontrolę realizacji inwestycji pod względem poprawności technicznej, zgodności harmonogramów, ciągłości finansowej i regulacji zobowiązań,
  • analizę końcowego stanu inwestycji pod względem zgodności z założeniami projektowymi, stanu formalno-prawnego, rozliczenia finansowego względem dostawców i wykonawców.

co zyskujesz?

Dzięki działaniom z zakresu usługi nadzorów bankowych jesteśmy w stanie: kontrolować ryzyko kredytowe, zminimalizować możliwość wystąpienia nadużyć oraz umożliwia pełną kontrolę przebiegu finansowania.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w sprawie oferty?

Nasze realizacje