Choose language: English

Certyfikacja energetyczna

Certyfikacja BREEAM, LEED

Międzynarodowe systemy certyfikacji budynków takie jak amerykański LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) oraz brytyjski BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assesment Method) promują rozwiązania przyjazne dla środowiska, w tym: racjonalne zarządzanie zasobami w ramach budowy, oszczędność wody, wydajność energetyczną, selekcję materiałów i jakość mikroklimatu.

Koszty eksploatacji budynków posiadających certyfikat energetyczny LEED lub BREEAM są niższe niż w przypadku tradycyjnych budynków. Wynika to z przyjętych rozwiązań tzw. „zielonego budownictwa”, które mają wpływ na znacznie niższe zużycie wody i koszty utrzymania wynikające z ograniczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania, oświetlenia i chłodzenia.

Potwierdzone certyfikatem LEED lub BREEAM ekologiczne działania związane z budynkiem, wdrażane na etapie projektowania, budowy aż po eksploatację budynku mają też pozytywny wpływ na wizerunek firmy i podnoszą wartość obiektu w oczach najemców, klientów czy użytkowników.

LEED i BREEAM są idealnym narzędziem pomiaru zrównoważonego rozwoju, dlatego oferujemy Państwu kompleksowe usługi dla certyfikacji LEED i BREEAM od fazy wstępnej, aż do budowy i oddania budynku. Oferujemy przeprowadzenie certyfikacji budynku przez osoby, które uzyskały kwalifikacje do posługiwania się tytułami ekspertów BREEAM i LEED, co pozwala na uzyskanie odpowiedniego poziomu budynku pod względem spełnienia standardów ekologicznych przez daną inwestycję.

Charakterystyka Energetyczna

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku to dokument, który określa jakość budynku lub lokalu pod względem zużywanej przez ten obiekt energii. Zużycie energii jest jednym z kluczowych czynników kosztotwórczych przy eksploatacji budynków.

Opracowanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej zgodnie z Ustawą o Charakterystyce Energetycznej jest obowiązkowe dla każdego właściciela lub zarządcy budynku czy lokalu, który zechce go sprzedać lub wynająć.

Ponadto obowiązkiem posiadania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej objętych jest większość budynków zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej prowadzące obsługę interesantów, a także w budynkach o powierzchni przekraczającej 500 m2, w których świadczone są usługi.

Opracowywane przez AMP Partners świadectwa charakterystyki energetycznej sporządzane są przez osoby z dużym doświadczeniem, wpisane do centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków.